Terma & Syarat

Syarat-syarat tempahan kemudahan di Kompleks Sukan Tun Adnan Yayasan Sabah melalui aplikasi GoNet

 1. Pihak pengurusan Innoprise Capital Sdn Bhd berhak untuk membatalkan mana-mana tempahan sekiranya diperlukan dan wang akan dikembalikan semua.

 2. Semua pengguna atau penyewa mesti membuat tempahan dan pembayaran semua fasiliti sukan di Kompleks Sukan Tun Adnan Yayasan Sabah melalui aplikasi GoNet.

 3. Pengguna hanya dibenarkan memohon pembatalan dan wang anda akan dikembalikan semula dengan syarat berikut:
 • Bagi tempahan sukan kejohanan/ acara sekurang-kurangnya dua (2) minggu sebelum tarikh penggunaan; manakala

 • Bagi tempahan kemudahan sukan adalah 48 Jam sebelum masa penggunaan; dan

 • Bagi tempahan kemudahan sukan yang mengalami masalah bekalan elektrik tergendala melebihi 30 minit semasa permainan berjalan, pemain-pemain akan mendapat ganti balik satu jam. Jika kurang daripada 30 minit tidak diberi apa-apa gantian.

 • Bagi tempahan kemudahan sukan yang mengalami bencana alam seperti banjir/ hujan lebat atau sebagainya mesti memohon pada tarikh penggunaan yang sama.
 1. Bagi penganjuran kejohanan luar / jabatan, pihak penganjur hendaklah berurusan terus dengan pihak pengurusan Innoprise Capital Sdn Bhd bagi urusan tempahan gelanggang dan pembayaran. Sekurang-kurangnya dua (2) minggu sebelum tarikh penggunaan.

 2. Semua penyewa dilarang sama sekali menggunakan semua fasiliti sukan di Kompleks Sukan Tun Adnan Yayasan Sabah bagi tujuan komersial, acara ataupun menyewakan semua gelanggang yang telah ditempah kepada orang lain. Jika didapati sebarang perlanggaran peraturan syarat ini, pihak Pengurusan berhak untuk menyekat dan membatalkan semua tempahan tanpa bayaran balik.

 3. Pihak Pengurusan tidak menyediakan perlindungan insurans bagi pemain atau pengguna. Jika berlaku sebarang kemalangan pihak pengurusan tidak akan bertanggungjawab.

 4. Dilarang merokok di dalam kawasan Kompleks Sukan Tun Adnan Yayasan Sabah dan diwajibkan untuk menjaga kebersihan sepanjang berada di kawasan Kompleks Sukan.

 5. Pengguna masih tertakluk dalam Terma dan Syarat yang sedia ada.

Daripada:
Pengurus Operasi
Innoprise Capital Sdn Bhd

Talian Berhubung:
Tel: 088-326 425/343 (Pejabat Tempahan)
Tel: 011- 1410 6530    (Whatsapp)
E-mel: [email protected]

Waktu Urusan Pejabat Kemudahan Sukan:
8:00 pagi – 4:00 petang (Isnin- Ahad)