Terma & Syarat

Syarat-syarat tempahan kemudahan di Juara Badminton Arena melalui aplikasi GoNet

  1. Pihak Pengurusan berhak untuk membatalkan mana-mana tempahan sekiranya diperlukan.
  2. Semua pengguna atau penyewa mesti membuat tempahan dan pembayaran Gelanggang Badminton melalui aplikasi GoNet.
  3. Semua pengguna atau penyewa tidak dibenarkan menukar gelanggang, masa atau tarikh dan satu gelanggang tidak boleh melebihi 10 orang.
  4. Semua penyewa dilarang sama sekali menggunakan gelanggang bagi tujuan komersial, acara ataupun menyewa semula gelanggang yang telah ditempah kepada orang lain. Jika didapati sebarang pelanggaran peraturan syarat ini, pihak Pengurusan berhak untuk menyekat dan membatalkan semua tempahan tanpa bayaran balik.
  5. Pihak Pengurusan tidak menyediakan perlindungan insurans bagi pemain atau pengguna. Jika berlaku sebarang kemalangan pihak Pengurusan tidak akan mengambil tanggungjawab.
  6. Pengguna atau penyewa masih tertakluk dalam Terma dan Syarat yang sedia ada.

Masa Pertanyaan Gelanggang Badminton
Masa: 09.00am – 10.00pm
Nombor telefon: 01137179406

Daripada:
Pengurusan
L&T Enterprise
1/10/2022